Berušky jsou univerzitní humanitní třídou v křesťanské MŠ na Borech. Děti jsou vychovávány a příkladem učeny základním hodnotám jako je láska, solidarita, svoboda, respekt k ostatním lidem, čestnost a zodpovědnost, a to ve vztahu k lidem i přírodě. Třídu navštěvuje 20 dětí, kromě jediného pětiletého jsou všechny dvou a tříleté. Vzhledem k věku dětí je třídní vzdělávací program zaměřen především na adaptaci na prostředí MŠ, zvládnutí základní sebeobsluhy, schopnost kooperace v dětském kolektivu a zvládnutí základních pravidel.

Otevírací doba

Třída je otevřena od 7:00 – 16:30

Ráno od 7:00 do 7:30 a odpoledne od 15:30 do 16:30 je provoz sloučen do jedné třídy, a to do Berušek.

Kontakt

Tel. do třídy: 703 342 710
Adresa: Baarova 36, Plzeň 301 00

Nejnovější příspěvky

Třídní učitelky

Zuzana Nozarová

"Svoji práci miluji a jsem díky ní šťastná, i proto ji považuji za své životní poslání. Snažím se v dětech podporovat tvořivé a kreativní myšlení, schopnost sdělovat své nápady i pocity. Kladu důraz na mezilidské vztahy, empatii, vnitřní morálku a schopnost spolupráce.“

Kateřina Vacková

"Moc ráda pracuji s dětmi, ať už se svými nebo těmi ve školce. Jsou pro mě velkou inspirací. Snažím se jim hravou a laskavou formou předávat své poznatky a zkušenosti."

Provozní

Jana Peroutková

"Jako matka pěti dětí, jejichž péčí jsem strávila spoustu let v domácnosti, se nevěnuji svému vystudovanému oboru. Domnívám se, že mám dětem co nabídnout, a proto pracuji v MŠkB jako provozní pracovnice. Myslím si, že jsme dobrá parta, a doufám, že se u nás děti cítí dobře."

Fotogalerie

Close Menu