Berušky

Berušky jsou univerzitní humanitní třídou v křesťanské MŠ na Borech. Děti jsou vychovávány a příkladem učeny základním hodnotám jako je láska, solidarita, svoboda, respekt k ostatním lidem, čestnost a zodpovědnost, a to ve vztahu k lidem i přírodě.

Ve společných hrách využíváme metody a techniky tvořivé dramatiky, která má prokázaně pozitivní dopad nejen na tvořivost, ale i samostatnost, schopnost komunikovat a řešit problémy. Naším cílem je pomoci rodičům vytvořit základ pro poctivé osobnosti, které si budou umět poradit v každé situaci. 

Třídu navštěvuje 20 dětí ve věku 3-6(7).

Otevírací doba

Třída je otevřena od 7:00 – 16:30.

Ráno od 7:00 do 7:30 a odpoledne od 15:30 do 16:30 je provoz sloučen do třídy Berušek.

Kontakt

  • 703 342 710
  • Baarova 36, Plzeň 301 00

Aktuality

Schůzka s KPPP

Vážení rodiče, v úterý 19.11.2019 v 16:00 Vás srdečně zveme na pobočku Bory na schůzku…

Číst více
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O děti se starají

Zuzana Nozarová
Třídní učitelka

Svoji práci miluji a jsem díky ní šťastná, i proto ji považuji za své životní poslání. Snažím se v dětech podporovat tvořivé a kreativní myšlení, schopnost sdělovat své nápady i pocity. Kladu důraz na mezilidské vztahy, empatii, vnitřní morálku a schopnost spolupráce.

Petra Spretková
Třídní učitelka

Jsem maminka dvou dětí, které mě neustále inspirují. Být s dětmi mi přináší radost a myslím si, že jsou to nejcennější, co v životě máme. Baví mě ve školce mluvit s dětmi i anglicky a tím je seznamovat s novým jazykem, hrát si a zpívat.

Jindřiška Kunová
Asistent pedagoga

Vystudovala jsem ekonomickou školu a absolvovala kurz asistenta pedagoga. Práce s dětmi mi přináší radost a naplňuje moje pracovní představy. Snažím se s dětmi navázat vztah na základě důvěry a vzájemného respektování se navzájem. Upřednostňuji ohleduplnost, umění pomáhat a hlavně respekt.

Irena Kozlová
Provozní - Bory

Jsem maminkou, šťastnou a pečující babičkou, která ve svém volném čase ráda tvoří. Dětičky mě vždy inspirovaly, a proto budu ráda, když i já přispěji svými zkušenostmi v mateřské školce.

Mája Kapustová
Učitelka flétničky

Jsem maminkou dvou úžasných dětí. Byla jsem členkou orchestru DJKT, Plzeňské filharmonie, vystupovala jsem v mnoha zemích světa a dodnes vystupuji, jsem členkou několika souborů. S velkou láskou učím děti v ZUŠ, natáčím s nimi CD, koncertuji s nimi, účastníme se mnoha soutěží. Jako nejdůležitější však vnímám probouzet v dětech lásku k hudbě. Od roku 2001 jsem začala jako novinku v našem pedagogickém světě objevovat talenty u těch nejmladších dětí v MŠ. Některé děti provázím jen během několika prvních hudebních krůčků, s některými pokračuji až do dospělosti. Těším se na setkání s Vašimi poklady.

Tereza Vaďurová
Učitelka tanečků

Výuce tance a pohybu se věnuji již přes 10 let a tato práce mě velmi naplňuje. Ráda dál předávám radost, kterou tanec přináší, a spolu s ní i hravou formou zásady zdravého pohybu, které jsou pro plnohodnotný a spokojený život velmi důležité. S dětmi se vždy snažím navázat přátelský vztah, respektuji jejich individuální potřeby, a to jak pohybové tak osobnostní. Záleží mi na tom, aby se děti neváhaly kreativně vyjádřit.

Karolína Eichlerová
Třídní učitelka

Pracovat s dětmi byl můj sen a po dokončení VŠ si jej konečně mohu splnit. Na této práci mě baví to, že není jednotvárná, každý den mě čeká něco nového a společně s dětmi se stále učím a rozšiřuji i své znalosti. Mým cílem je, mimo jiné, vést děti k samostatnosti a upevňovat jejich morální hodnoty. Má práce je mým koníčkem a za to jsem nesmírně vděčná.