Sponzoři

 

Upřímně děkujeme Nadaci Naše dítě za velmi štědrý finanční dar na podporu při vzdělávání naší Danielky.

Informace o Nadaci Naše Dítě naleznete zde.

Dále děkujeme za finanční podporu při pořízení specifických vzdělávacích pomůcek pro Danielku:

 • Církvi bratrské Doudlevecká
 • Církvi bratrské Návrat
 • Sboru křesťanského společenství
 • ŘKF Kat. Sv. Bartoloměje
 • Martině Kobrové, Dis.
 • Miriam Brahové
 • Pavlu Belfínovi
 • Anitě Čapkové
 • Renátě Cáskové
 • Tereze Spěváčkové
 • OP Veronice Rafaele Slavíkové

S upřímnou radostí a nadšením děkujeme za pravidelné sponzorské dary:

 • ŘKF Kat. Sv. Bartoloměje
 • ŘKF Severní předměstí

zároveň také upřímně děkujeme za opravdu štědré finanční sponzorské dary:

 • MUDr. Pavlu Bočkovi
 • MUDr. Jiřímu Rohlovi
 • Tomáši Brabcovi
 • Vlaďce a Petrovi Burešovým
 • Lence Beranové
 • Tomáši Zdechovskému
 • Bogdanu Stepienovi
 • ŘKF Dobřany
 • Vaňkovým

za štědré hmotné dary pro naší školku:

 • Holým
 • Cimrmanovým

Sháníme kvalifikovanou učitelku na plný úvazek.