Sponzoři

Upřímně děkujeme všem štědrým dárcům a podporovatelům naší mateřinky za jejich vyjádření podpory, laskavost a srdce otevřené dětem.