Jindřiška Kunová

Vystudovala jsem ekonomickou školu a absolvovala kurz asistenta pedagoga. Práce s dětmi mi přináší radost a naplňuje moje pracovní představy. Snažím se s dětmi navázat vztah na základě důvěry a vzájemného respektování se navzájem. Upřednostňuji ohleduplnost, umění pomáhat a hlavně respekt.