Berušky jsou univerzitní humanitní třídou v křesťanské MŠ na Borech. Děti jsou vychovávány a příkladem učeny základním hodnotám jako je láska, solidarita, svoboda, respekt k ostatním lidem, čestnost a zodpovědnost, a to ve vztahu k lidem i přírodě.
Třídu navštěvuje 20 dětí, kromě jediného pětiletého jsou všechny dvou a tříleté. Vzhledem k věku dětí je třídní vzdělávací program zaměřen především na adaptaci na prostředí MŠ, zvládnutí základní sebeobsluhy, schopnost kooperace v dětském kolektivu a zvládnutí základních pravidel.
Třídu Berušek pravidelně navštěvuje Pavla Kemrová, která vede logohrátky, a Petra Topolčany, která vede němčinu.

Provoz
Ráno od 7.00 do 8.00 a odpoledne od 14.00 do 17.00 je provoz sloučen do jedné třídy, a to do Berušek. V pátek odpoledne po 14.00 jsou naopak všechny děti ve třídě Motýlků.

Učitelky: Zuzana Nozarová, Eva Trombiková

Kontakt do třídy: 703 342 710

Adresa: Baarova 36, Plzeň 301 00

Aktuality