Berušky jsou univerzitní humanitní třídou v křesťanské MŠ na Borech. Děti jsou vychovávány a příkladem učeny základním hodnotám jako je láska, solidarita, svoboda, respekt k ostatním lidem, čestnost a zodpovědnost, a to ve vztahu k lidem i přírodě. Třídu navštěvuje 20 dětí, kromě jediného pětiletého jsou všechny dvou a tříleté. Vzhledem k věku dětí je třídní vzdělávací program zaměřen především na adaptaci na prostředí MŠ, zvládnutí základní sebeobsluhy, schopnost kooperace v dětském kolektivu a zvládnutí základních pravidel.

Otevírací doba

Třída je otevřena od 7:00 – 17:00
Odpoledne od 15.00 do 17.00 je provoz sloučen do jedné třídy, a to do Berušek.

Kontakt

Tel. do třídy: 703 342 710
Adresa: Baarova 36, Plzeň 301 00

Třídní učitelky

Bc. Zuzana Nozarová

„Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity, obor Učitelství pro MŠ. Hraji na klavír a kytaru. V MŠ kladu důraz na mezilidské vztahy, empatii a schopnost spolupráce. Dále se zaměřuji na tělesný rozvoj, využívání spojení hudby s pohybem a následně i grafomotorickými cvičeními. Během ranních a odpoledních činností se inspiruji metodami Marie Montessori.“

Tereza Jančíková

Nejnovější příspěvky

Fotogalerie

Close Menu