Motýlci

Motýlci jsou křesťanskou třídou na Borech. To nám umožňuje vést děti vhodným způsobem ke křesťanským hodnotám a tradicím. Klademe důraz na citovou a mravní výchovu, která prolíná všemi činnostmi.

Třída má kapacitu 24 dětí ve věku 3 – 6(7) let.

Otevírací doba

Třída je otevřena od 7:00 – 16:30.

Odpoledne od 15:30 do 16:30 je provoz sloučen do třídy Berušek.

Kontakt

  • 703 342 722
  • Baarova 36, Plzeň 301 00

Aktuality

Zrušení brusličky

Vážení rodiče, velice se omlouváme, ale museli jsme zrušit brusličku. Byly nám přislíbeny podmínky, které…

Číst více

Upozornění

Školné dlouhodobě zachováváme na stejné částce, tedy 1100,-/měsíc, záloha na stravné bude zvýšena na 800,-/měsíc…

Číst více
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O děti se starají

Eva Trombiková
Třídní učitelka

Jsem maminka čtyř dětí a své životní zkušenosti spolu s pedagogickým vzděláním mohu bohatě uplatňovat, na základě víry v Boha, při práci s dětmi na MŠkB, kde do činností zapojuji hudebně dramatickou výchovu, instrumentální hru, zpěv, hudebně pohybové aktivity a muzikoterapii. Za základ pro utváření osobnosti dítěte považuji osvojování křesťanských hodnot – lásku k bližnímu, úctu, ohleduplnost, toleranci, odpuštění, sebepoznání.

Lucie Bednaříková
Třídní učitelka

Miluji se starat o děti a zvířata, myslím, že je to tím nejkrásnějším posláním života. Je to práce, která dává smysl a neskutečné mě nabíjí pozitivní energií a radostí. Těšit se každý den do práce je ohromné štěstí, které si každý nemůže dovolit, proto jsem za tuto příležitost velmi vděčná. Miluji hudbu, sport a jsem srdcem dobrodruh, proto děti ráda učím pomocí smyslového vnímání a prožitkového učení.

Martina Lafatová
Asistent pedagoga

Splnil se mi dávný sen o práci s dětmi v MŠ. Pracovat v církevní mateřské škole, v kolektivu, kde výuka a hra jsou protkané Boží láskou a jeho milostí, je něčím, o čem se mi ani nesnilo. Jsem šťastná, že mohu být ku pomoci při takové výchově dětí. Děti jsou naše budoucnost a každé je tak krásně originální a bezprostřední….Díky Bohu…

Dana Soukupová
Provozní

Všechny děti jsou darem od Boha… a z každého svého dítěte jsem měla obrovskou radost. Mít podíl na růstu, rozvoji a dospívání je bázní i pýchou každého rodiče. Vidět neustálou Boží dokonalost a jedinečnost, s níž je vždy utkáno… Zde mohu být dál tichým pozorovatelem formování životů v krásné a radostné atmosféře této školky.

Mája Kapustová
Učitelka flétničky

Jsem maminkou dvou úžasných dětí. Byla jsem členkou orchestru DJKT, Plzeňské filharmonie, vystupovala jsem v mnoha zemích světa a dodnes vystupuji, jsem členkou několika souborů. S velkou láskou učím děti v ZUŠ, natáčím s nimi CD, koncertuji s nimi, účastníme se mnoha soutěží. Jako nejdůležitější však vnímám probouzet v dětech lásku k hudbě. Od roku 2001 jsem začala jako novinku v našem pedagogickém světě objevovat talenty u těch nejmladších dětí v MŠ. Některé děti provázím jen během několika prvních hudebních krůčků, s některými pokračuji až do dospělosti. Těším se na setkání s Vašimi poklady.

Tereza Vaďurová
Učitelka tanečků

Výuce tance a pohybu se věnuji již přes 10 let a tato práce mě velmi naplňuje. Ráda dál předávám radost, kterou tanec přináší, a spolu s ní i hravou formou zásady zdravého pohybu, které jsou pro plnohodnotný a spokojený život velmi důležité. S dětmi se vždy snažím navázat přátelský vztah, respektuji jejich individuální potřeby, a to jak pohybové tak osobnostní. Záleží mi na tom, aby se děti neváhaly kreativně vyjádřit.