Motýlci

Motýlci jsou křesťanskou třídou na Borech. To nám umožňuje vést děti vhodným způsobem ke křesťanským hodnotám a tradicím. Klademe důraz na citovou a mravní výchovu, která prolíná všemi činnostmi.

Třída má kapacitu 24 dětí ve věku 3 – 6(7) let.

Otevírací doba

Třída je otevřena od 7:00 – 16:30.

Odpoledne od 15:30 do 16:30 je provoz sloučen do třídy Berušek.

Kontakt

  • 703 342 722
  • Baarova 36, Plzeň 301 00

Aktuality

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O děti se starají

Eva Trombiková
Třídní učitelka

Jsem maminka čtyř dětí a své životní zkušenosti spolu s pedagogickým vzděláním mohu bohatě uplatňovat, na základě víry v Boha, při práci s dětmi na MŠkB, kde do činností zapojuji hudebně dramatickou výchovu, instrumentální hru, zpěv, hudebně pohybové aktivity a muzikoterapii. Za základ pro utváření osobnosti dítěte považuji osvojování křesťanských hodnot – lásku k bližnímu, úctu, ohleduplnost, toleranci, odpuštění, sebepoznání.

Lucie Bednaříková
Třídní učitelka

Miluji se starat o děti a zvířata, myslím, že je to tím nejkrásnějším posláním života. Je to práce, která dává smysl a neskutečné mě nabíjí pozitivní energií a radostí. Těšit se každý den do práce je ohromné štěstí, které si každý nemůže dovolit, proto jsem za tuto příležitost velmi vděčná. Miluji hudbu, sport a jsem srdcem dobrodruh, proto děti ráda učím pomocí smyslového vnímání a prožitkového učení.

Martina Lafatová
Asistent pedagoga

Splnil se mi dávný sen o práci s dětmi v MŠ. Pracovat v církevní mateřské škole, v kolektivu, kde výuka a hra jsou protkané Boží láskou a jeho milostí, je něčím, o čem se mi ani nesnilo. Jsem šťastná, že mohu být ku pomoci při takové výchově dětí. Děti jsou naše budoucnost a každé je tak krásně originální a bezprostřední….Díky Bohu…

Dana Soukupová
Provozní

Všechny děti jsou darem od Boha… a z každého svého dítěte jsem měla obrovskou radost. Mít podíl na růstu, rozvoji a dospívání je bázní i pýchou každého rodiče. Vidět neustálou Boží dokonalost a jedinečnost, s níž je vždy utkáno… Zde mohu být dál tichým pozorovatelem formování životů v krásné a radostné atmosféře této školky.

Mája Kapustová
Učitelka flétničky

Jsem maminkou dvou úžasných dětí. Byla jsem členkou orchestru DJKT, Plzeňské filharmonie, vystupovala jsem v mnoha zemích světa a dodnes vystupuji, jsem členkou několika souborů. S velkou láskou učím děti v ZUŠ, natáčím s nimi CD, koncertuji s nimi, účastníme se mnoha soutěží. Jako nejdůležitější však vnímám probouzet v dětech lásku k hudbě. Od roku 2001 jsem začala jako novinku v našem pedagogickém světě objevovat talenty u těch nejmladších dětí v MŠ. Některé děti provázím jen během několika prvních hudebních krůčků, s některými pokračuji až do dospělosti. Těším se na setkání s Vašimi poklady.

Dita Abrahamová
Učitelka tanečků

Tanec je součástí mého života už mnoho let. Je pro mě velkou radostí a zároveň formou komunikace. Pracuji jako trenérka, choreografka a koordinátorka taneční skupiny Paprsek v Plzni. Možnost pracovat s dětmi vnímám jako velké požehnání. Cílem je, aby se děti nejen zdravě hýbaly, ale aby jim tanec přinášel radost a potěšení.

Kateřina Mayerová
Učitelka tanečků

Vždy jsem měla ráda děti a jejich společnost, proto jsem se rozhodla pro práci v MŠkB. U dětí mě inspiruje jejich upřímnost a bezprostřednost. Chci je učit novým věcem a pomáhat jim se vším, co budou potřebovat. Mým cílem je probouzet v nich radost a spokojenost, čímž mě učiní šťastnou.