Motýlci – říjen

Každou středu od 7:15 – kroužek flétny,  pro přihlášené děti

Každé pondělí a středu  od 14:30 – pohybová přípravka,  pro přihlášené děti

5.10. úterý – křesťanská výchova s br. Šebestiánem Smrčinou – téma: Ježíš a děti

6.10. středa – Malá technická univerzita – téma: Stavitel města,  pro předškolní děti

8.10. pátek – dopolední návštěva psychol. Mgr. Kateřiny Fajtové z KPPP, konzultace s rodiči po domluvě

12.10. úterý – křesťanská výchova s Bc. Pavlem Wittnerem – téma: Ježíš stoluje s hříšníky v Matoušově domě (Mk 2,13-17)

19.10. úterý – křesťanská výchova s Jiřím Soukupem – téma: Adam a Eva v zahradě Eden

26.10. úterý – křesťanská výchova se sestrou domin. Michaelou Lokvencovou – téma: Ztracený Ježíš