Ovečky – září 2023

 • 4.9. pondělí – ZAČÍNÁME A TĚŠÍME SE na všechny děti i rodiče!
 • 5.9. úterý – křesťanská chvilka – požehnání s modlitbou pro celý školní rok (vede Pavel Wittner)
 • PRO RODIČE INFO schůzka (bez dětí) – 13.9. středa v 16,00 ve třídě OVEČKY
 • obecné INFO – kroužky ve třídě OVEČEK:
 • flétna (ranní individuální výuka, vede paní Mája Kapustová https://www.mskb.cz/sbor/maja-kapustova/ )
 • pohybově taneční přípravka (společně, vede Paprsek http://www.talentarium.cz/ )
 • ZÁVAZNÝ ZÁJEM hlaste učitelkám na třídě do 13.9.2023
 • program KROUŽKY bude od 18.9.2023 – den a čas dle domluvy na rodičovské schůzce nebo aktuální nástěnka třídy.
 • pravidelně každé úterý – křesťanská chvilka pro děti, vedou externisté (viz aktuální nástěnka třídy)
 • čtvrtek 1x v měsíci – odpolední milá keramika pro děti ve třídě, vede odbornice z MOTÝLu z.ú.
 • dle nabídky se zúčastníme hravě tvořivých programů v MOTÝLu z.ú. https://www.motyl-plzen.cz/