MŠkB zpívala pro Tříkrálovou sbírku

MŠkB se Tříkrálové sbírky účastní každý rok. Děti z mateřinky přinášejí navštíveným nebo kolemjdoucím především požehnání do nového roku, ale i dárky od Charity České republiky, cukr a kalendář. Letos opět zpívaly v ulicích a obchodech kolem poboček na Borech i na Košutce a vydaly se na návštěvu na ÚMO1, pedagogickou a elektrotechnickou fakultu i samotný rektorát Západočeské univerzity v Plzni. Naše děti zářily radostí nejen ze zážitků a usměvavých tváří navštívených dospělých, ale i z vědomí toho, že pomáhají lidem, kteří „potřebují penízky víc než my“.

S vedením na ÚMO1.

Betlémská hvězda září před ÚMO1.

Známá koleda v podání dětí MŠkB zazněla i v chodbách ÚMO1.

Děti ukazují na FEL ZČU, na místo, kde právě vybraly peníze pro potřebné.

Naše děti s rektorem a kvestorem v překrásných prostorech rektorátu ZČU.