Včelky – červen

Naplánované akce: 

Úterý 1.6. – den dětí (Děti ze všech tříd z borské pobočky budou plnit soutěže na třech různých stanovištích. Na každém z nich budou při plnění soutěží pomáhat buď včelkám, beruškám či motýlkům. Poté děti dostanou i malý dárek.)

Pondělí až pátek 7. – 11.6. – barevný týden (do školky budeme chodit oblečeni v různých barvách: pondělí – bílá, úterý – žlutá, středa – modrá, čtvrtek – zelená, pátek – červená)

Středa 9.6. – pohádkový kouzelník (Martínkův dědeček přijde k nám do třídy Včelek a dětem ukáže různá kouzla: http://www.kouzelnikprodeti.cz/)

Středa 16.6. – výlet do Lobezského parku (setkáme se zde společně s ostatními třídami z naší školky a děti si spolu pohrají)

Středa 23.6. – zahradní slavnost pro děti a rodiče (Akce bude probíhat na školkové zahradě. Všechny třídy z borské pobočky si pro rodiče připraví krátký program, každá třída zvlášť a poté všechny třídy dohromady. Proběhne také slavnostní vyřazení předškoláků a pasování je na školáky. Můžete se těšit i na vystoupení dětí, které dochází na zájmový kroužek „Tanečky“, ukáží vám, co se naučily.)