BŘEZEN pro třídu OVEČKY

Tento program je od 1.března a dál – až do dne obnovení řádného provozu naší školky.

Jsme společně – myslíme na sebe, držíme si vzájemně palce, abychom byli odvážní, tvořiví a měli oči otevřené pro dobré a krásné věci. Navíc se můžeme i něco nového naučit – tento měsíc se můžeme se potkávat a setkávat novými způsoby:

  • Každý týden (!mimo jarní prázdniny!) dostanete e-mailovou poštou jednu sadu s tématem, kde máte od nás pozdrav a připravené různé úkoly. Budeme se těšit, jestli nám pošlete zpět pozdrav, odpověď nebo foto svých výtvorů. (Jistě čekáme na reakci předškoláků, ostatní se mohou zapojit tak, jak jim bude milé.)
  • Zájmová výuka kroužků (pohybově taneční, flétna) pokračuje. Vyučující budou kontaktovat rodiče přihlášených dětí přes e-mail.
  • Díky webovému portálu „ŠKOLA V PYŽAMU“ https://www.skolavpyzamu.cz/    se potkáme (doufáme ;o))  on-line v úterý  16.3. 2021 v 11. hodin (bližší info dostanete e-mailem.)
  • aha – po zkušenosti se „školou v pyžamu“ jsme se rozhodly, že pro nás a naše děti Ovečky je potřebné a smysluplné se vzájemně vidět a slyšet a povídat si mezi sebou… tak, jak jsme zvyklé v normálním chodu naší třídy, proto další setkání on-line svoláváme přes Google Meet (viz e-maily rodičům s odkazem) na středu 24.3. 2021 od 11,15  do 12. hodin.

Heslo pro tento čas (nová sloka do naší hymny ;o)

„Pastýř vodí ovečky, na louky i kopečky; i když ve školce je klid, Pastýře je dobré mít!“

Těšíme se na viděnou s vámi se všemi!