Včelky – prosinec

Naplánované akce: 

Pondělí 7.12. – Mikuláš s andělem nás v 9:15 navštíví ve školce (všechny tři třídy z borské pobočky se sejdou na třídě Motýlků, každá třída má pro Mikuláše připravenou nějakou písničku či básničku a poté děti dostanou balíček s dobrotami)

Úterý 15.12. – besídka u Včelek

Středa 16.12. – besídka u Berušek

Čtvrtek 17.12. – besídka u Motýlků

Vzhledem ke stále nepříznivé situaci se besídky tentokrát neuskuteční tak, jak bylo vždy zvykem (v odpoledních hodinách s rodiči). Proběhnou v dopoledních hodinách a našimi diváky budou děti z ostatních tříd. Včelky pak budou diváky další dny u Berušek a Motýlků. Abyste o tuto událost nepřišli, tak celou besídku natočíme a video pak uložíme na rajče do alba za PROSINEC.