Výhledy pro třídu OVEČKY

VÝHLEDOVÝ  PROGRAM PRO TŘÍDU OVEČEK:

  • Mnoho plánovaných akcí se bohužel svezlo s nezvanými viry a čas letí dál…
    • v březnu měly k řádnému programu být ještě akce: ekocentra Tymián, návštěva Církevní ZŠ a SŠ (akvaterra, tvořivá dílna, návštěva první třídy), velikonoční tradice v Motýlu a návštěva dopravní policie s programem BESIP;
    • v dubnu mělo proběhnout: screeningové vyšetření zraku dětí Lví očko, venkovní aktivity ekocentra Tymián, odborná prevence dentální hygieny;
    • v květnu byl domluven školkový výlet na hrad Švihov, každoroční návštěva minikoníků na zahradě MŠ a tématický program od Tymiánu;
    • v červnu jsme se měli účastnit Noci kostelů, prožít si letošní poslední venkovní Tymián, zahradní slavnost a pasování předškoláků.
  • Do konce školního roku reálně plánujeme nějakou odpolední akci s dílničkou pro děti s rodiči, pasování předškoláků a zahradní slavnost s netradičním překvapením na rozloučenou – TERMÍNY přirozeně nejsou ještě stanoveny, ale bude-li více rozjasněno ve virové situaci, hned termíny zveřejníme a už předem se na vás všechny těšíme!!! vaše Iva+Rafi+Gábi+Míša+Jana