ZÁŘÍ pro třídu OVEČKY-změna

 • středa 4.9.2019  v 15,30 – INFO schůzka pro VŠECHNY rodiče
 • úterý 24.9. 2019 ranní křesťanská výchova s Věrkou Kleilovou
  • další hodiny křesťanské výchovy budou pravidelně v úterý dopoledne vedeny v ekumenickém složení, kdy se budou střídat po týdnech – Pavel Wittner, sr.Michaela OP, fr.Dominik OFM, Věra Kleilová
 • bude-li vhodného počasí , pak 26.9. – podzimní výprava na Lobezské louky
 • od října plánujeme ve třídě na Košutce bohoslužby slova od 15,30 (asi 1x za dva měsíce)
  • první bude 1.10. 2019 od 15,30 (vede jáhen p.Jan Kleil)
 • od října budeme chodit do tělocvičny na 4.ZŠ
  • první hodina bude 3.10.2019