Upozornění

Školné dlouhodobě zachováváme na stejné částce, tedy 1100,-/měsíc,

záloha na stravné bude zvýšena na 800,-/měsíc z důvodu zvýšení ze strany dodavatele.

Prosíme, dodržujte splatnost do 15. dne v měsíci a peníze posílejte pod přiděleným evidenčním číslem dítěte.