Ovečky

Ovečky jsou křesťanskou třídou na Košutce. Dětem pomáháme objevovat svět, posilovat jejich důvěru, pocit jistoty, bezpečí, lásky, učit zamilovat si dobro, radovat se i žasnout. Cílem výchovy v této třídě je vypěstovat v dětech dobrý vztah k tradicím, k rodině, k přírodě a položit tak základy křesťanské morálky.

Třída má kapacitu 24 dětí ve věku  3 – 6 let.

Otevírací doba

Třída je otevřena od 6:45 – 16:00

Kontakt

  • 773 225 779
  • Žlutická 2, Plzeň 323 00

O děti se starají

Gabriela Mentlíková
Provozní Košutka

Jsem mamina dvou dospěláků a čtyřletého chlapečka a práce ve školce je pro mě velkou výzvou po mateřské dovolené. Věřím, že děti jsou vzácným darem od Pána Boha, který nám byl svěřen jen na krátký čas… A že ten čas letí… Je pro mě opravdovou radostí zde pracovat a sytit bříška malých strávníků.

Ivana Urbanová
Třídní učitelka

Jsem maminka dvou dětí, s dlouholetou praxí v MŠ. Za nejvzácnější považuji čas strávený společně. S radostí, pokorou, láskou a porozuměním chci dětem zprostředkovat dobrodružství, které milují. Upřímně toužím hledat s nimi pravé hodnoty pro jejich další cestu životem.

Marie Fenclová
Školní asistent

Jsem babička. Můj vnuk začal chodit do školy a tak chci babičkovské zkušenosti uplatnit při péči o děti a podporovat je při jejich růstu. Práce s dětmi mě těší a uspokojuje.

Miroslava Siváková
Asistent pedagoga

“Moje cesta srdce je pomáhat sobě i druhým žít spokojeným a naplněným životem. Objevuji pravdu prostřednictvím dětského úžasu a radosti. Děti jsou naši největší učitelé a bytí s nimi mě moc baví.”

Rafaela Veronika Slavíková
Třídní učitelka

Jsem sestra dominikánka a výchově dětí a mládeže se věnuji celý svůj profesní život. Dětským srdcí věřím, protože se s Malý princem učím, že “správně vidíme jen srdcem”. Možnost být s dětmi považuji za požehnaný dar od Boha.

Fotogalerie