Ovečky

Ovečky jsou křesťanskou třídou na Košutce. Dětem pomáháme objevovat svět, posilovat jejich důvěru, pocit jistoty, bezpečí, lásky, učit zamilovat si dobro, radovat se i žasnout. Cílem výchovy v této třídě je vypěstovat v dětech dobrý vztah k tradicím, k rodině, k přírodě a položit tak základy křesťanské morálky.

Třída má kapacitu 24 dětí ve věku  3 – 6(7) let.

Otevírací doba

Třída je otevřena od 6:45 – 16:00

Kontakt

  • 773 225 779
  • Žlutická 2, Plzeň 323 00

Aktuality

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O děti se starají

Ivana Urbanová
Třídní učitelka

Jsem maminka dvou dětí a už i babička s dlouholetou praxí v MŠ. Za nejvzácnější považuji čas strávený společně. S radostí, pokorou, láskou a porozuměním chci dětem zprostředkovat dobrodružství, které milují. Upřímně toužím hledat s nimi pravé hodnoty pro jejich další cestu životem.

Rafaela Veronika Slavíková
Třídní učitelka

Jsem sestra dominikánka a výchově dětí a mládeže se věnuji celý svůj profesní život. Dětským srdcí věřím, protože se s Malým princem učím, že „správně vidíme jen srdcem“. Možnost být s dětmi považuji za požehnaný dar od Boha.

Gabriela Mentlíková
Asistent pedagoga

Jsem mamina tří dětí a je pro mě potěšením pracovat v této báječné školce. Věřím, že děti jsou vzácným darem od Pána Boha, který nám byl svěřen jen na krátký čas… A že ten čas letí… Práce s dětmi mě naplňuje radostí. Jsem šťastná, že mohu s dětmi rozvíjet nejen jejich, ale i své tvůrčí dary.

Helena Vopatová
Školní asistent

Jsem maminkou dvou dospěláků, šťastnou a pečující babičkou tří vnoučat. Celý život jsem pracovala ve zdravotnictví, kde jsem s láskou pečovala o staré lidi a nyní bych svou lásku a životní zkušenosti chtěla věnovat a předávat dál, tedy nejen svým vnoučátkům, ale také i ostatním dětičkám v této mateřské školce.

Pavlína Chejlavová
Provozní Košutka

Vždy jsem se modlila, aby mé zaměstnání bylo zároveň i službou pro Pána. Práce s dětmi mě bavila už od malička a velikou příležitostí pro mě bylo před lety začít sloužit dětem v církvi. Miluji na dětech jejich upřímnost, kreativitu a to, jak vnímají svět dospělých. Pracovat v MŠkB beru jako Boží dar a milost.

Mája Kapustová
Učitelka flétničky

Jsem maminkou dvou úžasných dětí. Byla jsem členkou orchestru DJKT, Plzeňské filharmonie, vystupovala jsem v mnoha zemích světa a dodnes vystupuji, jsem členkou několika souborů. S velkou láskou učím děti v ZUŠ, natáčím s nimi CD, koncertuji s nimi, účastníme se mnoha soutěží. Jako nejdůležitější však vnímám probouzet v dětech lásku k hudbě. Od roku 2001 jsem začala jako novinku v našem pedagogickém světě objevovat talenty u těch nejmladších dětí v MŠ. Některé děti provázím jen během několika prvních hudebních krůčků, s některými pokračuji až do dospělosti. Těším se na setkání s Vašimi poklady.

Dita Abrahamová
Učitelka tanečků

Tanec je součástí mého života už mnoho let. Je pro mě velkou radostí a zároveň formou komunikace. Pracuji jako trenérka, choreografka a koordinátorka taneční skupiny Paprsek v Plzni. Možnost pracovat s dětmi vnímám jako velké požehnání. Cílem je, aby se děti nejen zdravě hýbaly, ale aby jim tanec přinášel radost a potěšení.