Motýlci

Motýlci jsou křesťanskou třídou na Borech. To nám umožňuje vést děti vhodným způsobem ke křesťanským hodnotám a tradicím. Klademe důraz na citovou a mravní výchovu, která prolíná všemi činnostmi.

Třída má kapacitu 24 dětí ve věku 2 – 6 let.

Otevírací doba

Třída je otevřena od 7:00 – 16:30.
Odpoledne od 15:30 do 16:30 je provoz sloučen do třídy Berušek.

Kontakt

  • 703 342 722
  • Baarova 36, Plzeň 301 00

Aktuality

O děti se starají

Eva Trombiková
Třídní učitelka

Jsem maminka čtyř dětí a své životní zkušenosti spolu s pedagogickým vzděláním mohu bohatě uplatňovat, na základě víry v Boha, při práci s dětmi na MŠkB, kde do činností zapojuji hudebně dramatickou výchovu, instrumentální hru, zpěv, hudebně pohybové aktivity a muzikoterapii. Za základ pro utváření osobnosti dítěte považuji osvojování křesťanských hodnot – lásku k bližnímu, úctu, ohleduplnost, toleranci, odpuštění, sebepoznání.

Mája Kapustová
Učitelka flétničky
Dana Soukupová
Provozní

Všechny děti jsou darem od Boha… a z každého svého dítěte jsem měla obrovskou radost. Mít podíl na růstu, rozvoji a dospívání je bázní i pýchou každého rodiče. Vidět neustálou Boží dokonalost a jedinečnost, s níž je vždy utkáno… Zde mohu být dál tichým pozorovatelem formování životů v krásné a radostné atmosféře této školky.

Tereza Vaďurová
Učitelka tanečků

Výuce tance a pohybu se věnuji již přes 10 let a tato práce mě velmi naplňuje. Ráda dál předávám radost, kterou tanec přináší, a spolu s ní i hravou formou zásady zdravého pohybu, které jsou pro plnohodnotný a spokojený život velmi důležité. S dětmi se vždy snažím navázat přátelský vztah, respektuji jejich individuální potřeby, a to jak pohybové tak osobnostní. Záleží mi na tom, aby se děti neváhaly kreativně vyjádřit.

Lucie Bednaříková
Třídní učitelka

Miluji se starat o děti a zvířata, myslím, že je to tím nejkrásnějším posláním života. Je to práce, která dává smysl a neskutečné mě nabíjí pozitivní energií a radostí. Těšit se každý den do práce je ohromné štěstí, které si každý nemůže dovolit, proto jsem za tuto příležitost velmi vděčná. Miluji hudbu, sport a jsem srdcem dobrodruh, proto děti ráda učím pomocí smyslového vnímání a prožitkového učení.

Nikol Michalová
Asistent pedagoga

Jsem vděčná Bohu, že jsem součástí této výjimečné školky a kolektivu. Práce asistentky pedagoga je pro mě velkou a dobrodružnou výzvou pro poznávání osobnosti asistovaného dítěte a pro osobní růst i vzdělávání. Má práce je různorodá a mám hezký pocit, že jsem pomocí a k ruce svým kolegyním. Vnímám tu a čerpám z radosti našich dětí a Božího požehnání.

Fotogalerie