Motýlci

Motýlci jsou křesťanskou třídou na Borech. To nám umožňuje vést děti vhodným způsobem ke křesťanským hodnotám a tradicím. Klademe důraz na citovou a mravní výchovu, která prolíná všemi činnostmi.

Třída má kapacitu 24 dětí ve věku 2 – 6 let.

Otevírací doba

Třída je otevřena od 7:00 – 16:30.
Odpoledne od 15:30 do 16:30 je provoz sloučen do třídy Berušek.

Kontakt

  • 703 342 722
  • Baarova 36, Plzeň 301 00

O děti se starají

Eva Trombiková
Třídní učitelka

Jsem maminka čtyř dětí a své životní zkušenosti spolu s pedagogickým vzděláním mohu bohatě uplatňovat, na základě víry v Boha, při práci s dětmi na MŠkB, kde do činností zapojuji hudebně dramatickou výchovu, instrumentální hru, zpěv, hudebně pohybové aktivity a muzikoterapii. Za základ pro utváření osobnosti dítěte považuji osvojování křesťanských hodnot – lásku k bližnímu, úctu, ohleduplnost, toleranci, odpuštění, sebepoznání.

Magdaléna Anna Hofmanová
Třídní učitelka

Vždy jsem měla ráda dětský svět a jsem ještě raději, když mi děti dají možnost do něj nahlédnout nebo dokonce vstoupit. Snažím se dětem předávat svoji lásku ke knihám a objevování okolního světa. Je pro mě důležité, aby děti chodily do školky rády a aby jejich den byl plný radosti a smíchu. Práce v mateřské školce pro mě není pouze zaměstnání, ale poslání a věřím, že i díky tomu budu jednou skvělou maminkou.

Šárka Filipová
Provozní - Bory

Jsem maminkou tří synů, vnímám, že děti jsou naší budoucností, a tak pokud i já mohu přispět trochou péče a lásky o ty nejmenší, je to pro mě radost a zároveň zodpovědnost být jako věřící příkladem těm nejmenším v každodenním dění v naší krásné MŠ 🙂

Mája Kapustová
Učitelka flétničky
Tereza Vaďurová
Učitelka tanečků

Výuce tance a pohybu se věnuji již přes 10 let a tato práce mě velmi naplňuje. Ráda dál předávám radost, kterou tanec přináší, a spolu s ní i hravou formou zásady zdravého pohybu, které jsou pro plnohodnotný a spokojený život velmi důležité. S dětmi se vždy snažím navázat přátelský vztah, respektuji jejich individuální potřeby, a to jak pohybové tak osobnostní. Záleží mi na tom, aby se děti neváhaly kreativně vyjádřit.

Fotogalerie