Berušky

Berušky jsou univerzitní humanitní třídou v křesťanské MŠ na Borech. Děti jsou vychovávány a příkladem učeny základním hodnotám jako je láska, solidarita, svoboda, respekt k ostatním lidem, čestnost a zodpovědnost, a to ve vztahu k lidem i přírodě. Třídu navštěvuje 20 dětí čtyř až šestiletých.

Otevírací doba

Třída je otevřena od 7:00 – 16:30.
Ráno od 7:00 do 7:30 a odpoledne od 15:30 do 16:30 je provoz sloučen do třídy Berušek.

Kontakt

  • 703 342 710
  • Baarova 36, Plzeň 301 00

Aktuality

O děti se starají

Zuzana Nozarová
Třídní učitelka

Svoji práci miluji a jsem díky ní šťastná, i proto ji považuji za své životní poslání. Snažím se v dětech podporovat tvořivé a kreativní myšlení, schopnost sdělovat své nápady i pocity. Kladu důraz na mezilidské vztahy, empatii, vnitřní morálku a schopnost spolupráce.

Jana Peroutková
Provozní - Bory

Jako matka pěti dětí, jejichž péčí jsem strávila spoustu let v domácnosti, se nevěnuji svému vystudovanému oboru. Domnívám se, že mám dětem co nabídnout, a proto pracuji v MŠkB jako provozní pracovnice. Myslím si, že jsme dobrá parta, a doufám, že se u nás děti cítí dobře.

Kateřina Vacková
Třídní učitelka

Moc ráda pracuji s dětmi, ať už se svými nebo těmi ve školce. Jsou pro mě velkou inspirací. Snažím se jim hravou a laskavou formou předávat své poznatky a zkušenosti.

Fotogalerie