Berušky

Berušky jsou univerzitní humanitní třídou v křesťanské MŠ na Borech. Děti jsou vychovávány a příkladem učeny základním hodnotám jako je láska, solidarita, svoboda, respekt k ostatním lidem, čestnost a zodpovědnost, a to ve vztahu k lidem i přírodě. 

Třídu navštěvuje 20 dětí čtyř až šestiletých.

Otevírací doba

Třída je otevřena od 7:00 – 16:30.
Ráno od 7:00 do 7:30 a odpoledne od 15:30 do 16:30 je provoz sloučen do třídy Berušek.

Kontakt

  • 703 342 710
  • Baarova 36, Plzeň 301 00

Aktuality

O děti se starají

Zuzana Nozarová
Třídní učitelka

Svoji práci miluji a jsem díky ní šťastná, i proto ji považuji za své životní poslání. Snažím se v dětech podporovat tvořivé a kreativní myšlení, schopnost sdělovat své nápady i pocity. Kladu důraz na mezilidské vztahy, empatii, vnitřní morálku a schopnost spolupráce.

Kateřina Vacková
Třídní učitelka

Moc ráda pracuji s dětmi, ať už se svými nebo těmi ve školce. Jsou pro mě velkou inspirací. Snažím se jim hravou a laskavou formou předávat své poznatky a zkušenosti.

Ivana Hrachovcová
Asistent pedagoga

Jsem babičkou čtyř vnoučat a ve školství se jako učitelka (MŠ, ZUŠ, ZŠ) pohybuji bezmála 40 let. Toto považuji za skvělou kombinaci stát se asistentkou pedagoga.

Proč? Mohu využít své zkušenosti, pomáhat kde je potřeba, s dětmi si pohrát, pochovat plačící… Ale zároveň mohu zaskočit i paní učitelku, když to situace vyžaduje. Děti mne moc baví!

Šárka Filipová
Provozní - Bory

Jsem maminkou tří synů, vnímám, že děti jsou naší budoucností, a tak pokud i já mohu přispět trochou péče a lásky o ty nejmenší, je to pro mě radost a zároveň zodpovědnost být jako věřící příkladem těm nejmenším v každodenním dění v naší krásné MŠ 🙂

Fotogalerie