Změna výše školného

Vážení rodiče,

prosíme Vás, abyste platby na školní rok 2020/2021 rozdělili do dvou plateb: ŠKOLNÉ 1200,-Kč (pozor navýšení!) a záloha na STRAVNÉ 800,-Kč (prozatím zůstává). Doporučujeme nastavit trvalé příkazy na období září 2020 – červen 2021. Nezapomeňte platby zastavit na prázdniny, variabilním symbolem je přidělené evidenční číslo dítěte, bez něj není platba identifikována a nelze ji akceptovat! 

Vzhledem k podmínkám firmy, která nám dodává stravu, musíme hlásit obědy den předem. Pokud své dítě neomluvíte, platíte stravné!

Už se na Vás a Vaše děti moc těšíme,

Vaše MŠkB 🙂