Školné a stravné

Školné dlouhodobě zachováváme na stejné částce, tedy 1100,-/měsíc, záloha na stravné bude zvýšena na 800,-/měsíc z důvodu zvýšení ze strany dodavatele (36,-/den).

Účet: 107-470200277/0100 (VS je evidenční číslo dítěte)

Prosíme, dodržujte splatnost do 15. dne v měsíci, doporučujeme zřídit trvalý příkaz na období září – červen. Informace o vyúčtování naleznete v záložce O nás – Základní informace.

Přejeme Vám pohodový školní rok s naší školkou 🙂