Vážení rodiče,

po hlubokém a zodpovědném zvažování, bychom Vám rádi sdělili, že jsme se s ohledem k naší situaci s rekonstrukcí koleje rozhodli nepřipojit aktivně k plánované stávce v pondělí 27.11.2023. Nicméně se srdcem zcela jistě ztotožňujeme s protestem  proti plánovaným úsporným opařením  Vlády ČR v resortu školství, které mohou velmi silně negativně ovlivnit podmínky pro vzdělávání dětí v našem státě. Máme upřímné obavy, že plánované změny mohou ohrozit kvalitu vzdělávání a klima na naší mateřince, kterého si tolik ceníme.

Věříme, že jste s námi:-)

Kolektiv MŠkB Plzeň