Lucie Bednaříková

Třídní učitelka

Miluji se starat o děti a zvířata, myslím, že je to tím nejkrásnějším posláním života. Je to práce, která dává smysl a neskutečné mě nabájí pozitivní energií a radostí. Těšit se každý den do práce je ohromné štěstí, které si každý nemůže dovolit, proto jsem za tuto příležitost velmi vděčná. Miluji hudbu, sport a jsem srdcem dobrodruh, proto děti ráda učím pomocí smyslového vnímání a prožitkového učení.

Pracuje ve třídě

Včelky

Včelky

Včelky jsou univerzitní třídou na Borech pro 18 dětí. Ve školním roce 2020/2021 je zapsáno 12 chlapců a 6 dívek ve věku od 2 do 5 let.

K dětem chováme vstřícný, respektující, spravedlivý a láskyplný přístup, čímž jsme pro ně příkladem v žití základních lidských a morálních hodnot a učíme tak jednat i je samotné.

Kromě jiného vedeme děti hlavně k hudbě, která pozitivně působí na jejich emoční prožívání a děti se tak přirozeněji vyjádří nejen v oblasti zpěvu, ale i pohybově a výtvarně, také se jim rozvine fantazie, představivost a cit pro rytmus.

Otevírací doba

Třída je otevřena od 7:00 – 16:30

Ráno od 7:00 do 7:30 a odpoledne od 15:30 do 16:30 je provoz sloučen do jedné třídy, a to do Berušek.

Kontakt

Aktuality

O děti se starají