Mateřská škola

kardinála Berana Plzeň

“Zastav se. Dívej se. Naslouchej. Objevuj….V každém člověku je něco vzácného, co není v nikom jiném. Pojďme společně s dětmi objevovat a milovat život.”

Aktuality

Zápis pro šk.rok 2021/2022

ZÁPIS do MŠkB Plzeň pro školní rok 2021/2022 – Elektronický předzápis bude spuštěn 15.4.2021

Vážení rodiče, z celého srdce Vás zveme na virtuální “Den otevřených dveří” do naší mateřinky na obou pobočkách zde.
Pro zápis do MŠkB Plzeň je potřeba se předzapsat prostřednictvím ELEKTRONICKÉHO PŘEDZÁPISU na příslušnou pobočku, vyplnit potřebné dokumenty, ty vytisknout, potvrdit a dodat do MŠkB v daném termínu. Kritéria pro přijetí zde.
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/kb-bory
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/kb-kosutka
V úctě k Vám a naší potřebě osobního kontaktu, vždy preferujeme osobní dodání dokumentů v prostorách školky. Setkáte se naprosto bezpečně, díky rezervačnímu systému, ve kterém se objednáte na Vámi zvolený čas, pouze s ředitelkou školy. Pokud by se Vaše situace zkomplikovala díky onemocnění virem covid-19, je nutná individuální domluva na tel. 773 225 611 nebo emailem info@mskb.cz.
Těšíme se na Vás,

Vaše MŠkB Plzeň 🙂

Otevření MŠ 12.4.2021

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády ČR mohou k předškolnímu vzdělávání od 12.4.2021 nastoupit děti plnící povinnou předškolní docházku (předškoláci), dále děti, jejichž zákonní zástupci pracují jako: 

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

K nástupu je zapotřebí doložit potvrzení od zaměstnavatele, že zaměstnavatel a profese spadají do výše uvedeného seznamu (kromě předškoláků). Je nutné do zítřka (pátek 9.4.2021) do 9:00 nahlásit, kterých rodin a dětí se toto opatření týká, abychom mohli zajistit kvalitní provoz (včetně stravy).

Podmínkou docházky dítěte do školky je povinné testování 2x týdně. Více informací naleznete v emailu, který byl Vám rodičům zaslán.

Děkujeme za pochopení, Vaše MŠkB 🙂

Berušky
Zuzana Nozarová

Berušky – leden

Pá 15.1. – Screening předškoláků a odpolední vyhodnocení s paní doktorkou Zíkovou (pro rodiče) (Akce se uskuteční pouze v případě, že bude PES 4 a

číst více
Včelky
Tereza Jančíková

Včelky – prosinec

Naplánované akce:  Pondělí 7.12. – Mikuláš s andělem nás v 9:15 navštíví ve školce (všechny tři třídy z borské pobočky se sejdou na třídě Motýlků,

číst více
Ovečky
Veronika Rafaela Slavíková

PROSINEC pro třídu OVEČKY

PROSINCOVÝ PROGRAM PRO TŘÍDU OVEČEK: úterý 1.12.  dopoledne křesťanská výchova; pro přihlášené od 14,15 pohybově taneční přípravka; čtvrtek 3.12. dopoledne – návštěva sv. Mikuláše s průvodcem;

číst více
Motýlci
Eva Trombiková

Motýlci – prosinec

1.12. úterý – křesťanská výchova s br. Markem Vilímkem – téma: Adventní věnec 7.12. pondělí v 9:30 – navštíví nás Mikuláš a  anděl – společně

číst více
Berušky
Zuzana Nozarová

Berušky – prosinec

Pá 4.12. – Den sv. Barbory Po 7.12. – Navštíví nás Mikuláš a anděl + máme andělský den – prosíme, aby dítě přišlo v bílém

číst více
Motýlci
Eva Trombiková

Motýlci – listopad

3. 10. úterý – křesťanská výchova s br. Šebastiánem Smrčinou – téma: David a Goliáš 5. 11. čtvrtek – vánoční focení  v 9:00  – pro

číst více

Třídy

Berušky

Berušky Berušky jsou univerzitní humanitní třídou v křesťanské MŠ na Borech. Děti jsou vychovávány a příkladem učeny základním hodnotám jako je láska, solidarita, svoboda, respekt k ostatním lidem, čestnost a zodpovědnost, a to ve vztahu k lidem i přírodě. Ve společných hrách využíváme metody a techniky tvořivé dramatiky, která má prokázaně pozitivní dopad nejen na tvořivost, ale i samostatnost, schopnost komunikovat a řešit problémy. Naším cílem je pomoci rodičům vytvořit základ pro poctivé osobnosti, které si budou umět poradit v každé situaci.  Třídu navštěvuje 20 dětí tří až šestiletých.  Otevírací doba Třída je otevřena od 7:00 – 16:30 Ráno od 7:00 do 7:30 a odpoledne od 15:30 do 16:30 je provoz sloučen do jedné třídy, a to do Berušek. Kontakt Aktuality O děti se starají Fotogalerie

Profil třídy »

Motýlci

Motýlci Motýlci jsou křesťanskou třídou na Borech. To nám umožňuje vést děti vhodným způsobem ke křesťanským hodnotám a tradicím. Klademe důraz na citovou a mravní výchovu, která prolíná všemi činnostmi. Třída má kapacitu 24 dětí ve věku 2 – 6 let. Otevírací doba Třída je otevřena od 7:00 – 16:30 Ráno od 7:00 do 7:30 a odpoledne od 15:30 do 16:30 je provoz sloučen do jedné třídy, a to do Berušek. Kontakt Aktuality O děti se starají Fotogalerie

Profil třídy »

Ovečky

Ovečky Ovečky jsou křesťanskou třídou na Košutce. Dětem pomáháme objevovat svět, posilovat jejich důvěru, pocit jistoty, bezpečí, lásky, učit zamilovat si dobro, radovat se i žasnout. Cílem výchovy v této třídě je vypěstovat v dětech dobrý vztah k tradicím, k rodině, k přírodě a položit tak základy křesťanské morálky. Třída má kapacitu 24 dětí ve věku  3 – 6 let. Otevírací doba Třída je otevřena od 7:00 – 16:30 Ráno od 7:00 do 7:30 a odpoledne od 15:30 do 16:30 je provoz sloučen do jedné třídy, a to do Berušek. Kontakt Aktuality O děti se starají Fotogalerie

Profil třídy »

Včelky

Včelky Včelky jsou univerzitní třídou na Borech pro 18 dětí. Ve školním roce 2020/2021 je zapsáno 12 chlapců a 6 dívek ve věku od 2 do 5 let. K dětem chováme vstřícný, respektující, spravedlivý a láskyplný přístup, čímž jsme pro ně příkladem v žití základních lidských a morálních hodnot a učíme tak jednat i je samotné. Kromě jiného vedeme děti hlavně k hudbě, která pozitivně působí na jejich emoční prožívání a děti se tak přirozeněji vyjádří nejen v oblasti zpěvu, ale i pohybově a výtvarně, také se jim rozvine fantazie, představivost a cit pro rytmus. Otevírací doba Třída je otevřena od 7:00 – 16:30 Ráno od 7:00 do 7:30 a odpoledne od 15:30 do 16:30 je provoz sloučen do jedné třídy, a to do Berušek. Kontakt Aktuality O děti se starají

Profil třídy »

Zaměstnanci

Třídní učitelka
Třídní učitelka
Provozní - Bory
Učitelka flétničky
Třídní učitelka
Třídní učitelka
Asistent pedagoga
Provozní - Bory
Třídní učitelka
Třídní učitelka
Asistent pedagoga
Ředitelka
Třídní učitelka
Třídní učitelka
Školní asistent
Provozní Košutka
Učitelka tanečků