Mateřská škola

kardinála Berana Plzeň

“Zastav se. Dívej se. Naslouchej. Objevuj….V každém člověku je něco vzácného, co není v nikom jiném. Pojďme společně s dětmi objevovat a milovat život.”

Aktuality

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vážení rodiče našich báječných dětí,

vzhledem k náročné situaci zatím nevíme, kdy bude možné otevřít naši mateřinku. Pokud potřebujete, pozastavte prozatím na MĚSÍC DUBEN PLATBU ZÁLOHY NA STRAVNÉ, popř. Vám bude částka samozřejmě vrácena ve vyúčtování v červenci 2020. V případě dotazů nebo potřeby vystavení OČR kontaktujte ředitelku na čísle 773 225 611.
Za celý kolektiv MŠkB Vám přeji pokojné dny a brzké vyřešení situace
Ředitelka MŠkB

 

Informace Biskupství plzeňského k uzavření jím zřizovaných škol na této adrese:

https://www.bip.cz/cs/novinky/2020-03-rozhodnuti-zrizovatele-o-uzavreni-skol-a-skolskeho-zarizeni

Třídy

Berušky

Berušky jsou univerzitní humanitní třídou v křesťanské MŠ na Borech. Děti jsou vychovávány a příkladem učeny základním hodnotám jako je láska, solidarita, svoboda, respekt k ostatním lidem, čestnost a zodpovědnost, a to ve vztahu k lidem i přírodě. Třídu navštěvuje 20 dětí čtyř až šestiletých.

Profil třídy »

Motýlci

Motýlci jsou křesťanskou třídou na Borech. To nám umožňuje vést děti vhodným způsobem ke křesťanským hodnotám a tradicím. Klademe důraz na citovou a mravní výchovu, která prolíná všemi činnostmi. Třída má kapacitu 18 dětí ve věku 2 – 6 let.

Profil třídy »

Ovečky

Ovečky jsou křesťanskou třídou na Košutce. Dětem pomáháme objevovat svět, posilovat jejich důvěru, pocit jistoty, bezpečí, lásky, učit zamilovat si dobro, radovat se i žasnout. Cílem výchovy v této třídě je vypěstovat v dětech dobrý vztah k tradicím, k rodině, k přírodě a položit tak základy křesťanské morálky. Třída má kapacitu 24 dětí ve věku  3 – 6 let.

Profil třídy »

Zaměstnanci

Ředitelka
Třídní učitelka
Třídní učitelka
Třídní učitelka
Třídní učitelka
Asistent pedagoga
Provozní - Bory
Třídní učitelka
Třídní učitelka
Asistent pedagoga
Školní asistent
Provozní Košutka