Naše třídy

Berušky

Berušky jsou univerzitní humanitní třídou v křesťanské MŠ na Borech. Děti jsou vychovávány a příkladem učeny základním hodnotám jako je láska, solidarita, svoboda, respekt k ostatním lidem, čestnost a zodpovědnost, a to ve vztahu k lidem i přírodě. Třídu navštěvuje 20 dětí čtyř až šestiletých.

Motýlci

Motýlci jsou křesťanskou třídou na Borech. To nám umožňuje vést děti vhodným způsobem ke křesťanským hodnotám a tradicím. Klademe důraz na citovou a mravní výchovu, která prolíná všemi činnostmi. Třída má kapacitu 18 dětí ve věku 2 – 6 let.

Ovečky

Ovečky jsou křesťanskou třídou na Košutce. Dětem pomáháme objevovat svět, posilovat jejich důvěru, pocit jistoty, bezpečí, lásky, učit zamilovat si dobro, radovat se i žasnout. Cílem výchovy v této třídě je vypěstovat v dětech dobrý vztah k tradicím, k rodině, k přírodě a položit tak základy křesťanské morálky. Třída má kapacitu 24 dětí ve věku  3 – 6 let.

Školné a stravné

Školné dlouhodobě zachováváme na stejné částce, tedy 1100,-/měsíc, záloha na stravné bude zvýšena na 800,-/měsíc z důvodu zvýšení ze strany dodavatele (36,-/den).

Účet: 107-470200277/0100 (VS je evidenční číslo dítěte)

Prosíme, dodržujte splatnost do 15. dne v měsíci, doporučujeme zřídit trvalý příkaz na období září – červen. Informace o vyúčtování naleznete v záložce O nás – Základní informace.

Přejeme Vám pohodový školní rok s naší školkou 🙂

Aktuality

Petra Mayerová

Hledáme školního asistenta

Hledáme školního asistenta  na poloviční úvazek, pedagogické vzdělání nebo již absolvovaný kurz asistenta pedagoga podmínkou. Kontakt v případě zájmu: Telefon: +420 773 225 611 e-mail: info@mskb.cz

číst více

Naši zaměstnanci

Petra Mayerová
Ředitelka
Eva Trombiková
Třídní učitelka
Tereza Jančíková
Třídní učitelka
Kateřina Vacková
Třídní učitelka
Zuzana Nozarová
Třídní učitelka
Jana Peroutková
Provozní - Bory
Ivana Urbanová
Třídní učitelka
Rafaela Veronika Slavíková
Třídní učitelka
Miroslava Siváková
Asistent pedagoga
Marie Fenclová
Školní asistent
Gabriela Mentlíková
Provozní Košutka