Sponzoři

Upřímně děkujeme Severočeským dolům a.s. za finanční podporu při koupi dotykového displeje pro třídu Motýlků.

 

 

Upřímně děkujeme Nadaci Naše dítě za velmi štědrý finanční dar na podporu při vzdělávání naší Danielky.

Informace o Nadaci Naše Dítě naleznete zde.

Dále děkujeme za finanční podporu při pořízení specifických vzdělávacích pomůcek pro Danielku:

 • Církvi bratrské Doudlevecká
 • Církvi bratrské Návrat
 • Sboru křesťanského společenství
 • ŘKF Kat. Sv. Bartoloměje
 • Martině Kobrové, Dis.
 • Miriam Brahové
 • Pavlu Belfínovi
 • Anitě Čapkové
 • Renátě Cáskové
 • Tereze Spěváčkové
 • OP Veronice Rafaele Slavíkové

S upřímnou radostí a nadšením děkujeme za pravidelné sponzorské dary:

 • ŘKF Kat. Sv. Bartoloměje
 • ŘKF Severní předměstí

zároveň také upřímně děkujeme za opravdu štědré finanční sponzorské dary:

 • MUDr. Pavlu Bočkovi
 • MUDr. Jiřímu Rohlovi
 • Tomáši Brabcovi
 • Vlaďce a Petrovi Burešovým
 • Lence Beranové
 • Tomáši Zdechovskému
 • Bogdanu Stepienovi
 • ŘKF Dobřany
 • Vaňkovým

za štědré hmotné dary pro naší školku:

 • Babuškovým
 • Hamarovým
 • Karáskovým
 • Moskalovým
 • Holým
 • Cimrmanovým

Sháníme kvalifikovanou učitelku na plný úvazek.