Projekty

Mateřská škola kardinála Berana Plzeň realizuje v období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 projekt s názvem Šablony II pro MŠ kardinála Berana Plzeň, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010435, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které MŠ určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání dětí a pedagogů MŠ.