Historie školky

V roce 1992 vznikla na 90. MŠ v Plzni z iniciativy paní učitelky Tomanové první křesťanská třída, která fungovala s alternativním programem téměř 20 let. Z důvodu nepodpory nového vedení 90. MŠ v roce 2011 se z křesťanské třídy zrodila pod vedením Ilony Tomanové historicky první církevní Mateřská škola kardinála Berana Plzeň ve Žlutické ulici, zřízená biskupstvím plzeňským. Díky Bohu a podpoře odhodlaných rodičů i jiných nadšenců se zde mohly začít scházet děti ze širokého okolí. Vznik církevní školky slavnostně zahájil v září 2011 biskup Mons. František Radkovský. V září 2017 byla ve spolupráci se ZČU Plzeň slavnostně otevřena pobočka na Borech v Baarově ulici. Z důvodu velkého zájmu rodičů a dobrého jména mateřinky byla v říjnu 2020 otevřena třetí třída na pobočce Bory pro 24 dětí. Borská pobočka nabízí vlídné prostředí pro děti zaměstnanců ZČU na dvou humanitních třídách a pro děti z křesťanských i nevěřících rodin na třídě křesťanské. Na utvářeni specifického prostřední celé mateřské školy se podílejí důkladně volení zaměstnanci, kteří milují děti a ctí morální hodnoty, které vycházejí z křesťanských tradic.

Věříme, že si Mateřská škola kardinála Berana Plzeň již vybudovala své místo a budeme vždy usilovat o to, aby bylo známo, že na MŠkB se všem dětem i dospělým daří dobře. Kromě předškolního vzdělávání, z něhož vyplývá příprava na vstup do ZŠ nám záleží na tom, abychom vždy zachovávali svou otevřenost k věřícím i hledajícím, ke všem křesťanským skupinám i ostatním v rámci společných duchovních hodnot.

Každý den s důvěrou a nadějí vstupujeme do nového dobrodružství, jež nám nabízí nové možnosti, které nám Bůh „přichystal.“

Děkujeme všem za podporu, víru v dobré dílo i modlitbu.