Historie a vznik školky

V roce 1992 vznikla na 90. MŠ v Plzni z iniciativy paní učitelky Tomanové první křesťanská třída, která fungovala s alternativním programem téměř 20 let. Z důvodu nepodpory nového vedení 90. MŠ v roce 2011 se z křesťanské třídy rodí pod vedením Ilony Tomanové historicky první církevní Mateřská škola  kardinála Berana Plzeň, zřízená biskupstvím plzeňským. Vznik církevní školky slavnostně zahájil v září 2011 biskup Mons. František Radkovský.

Navíc se k tomu všemu našli štědří lidé se srdcem na dlani, kteří sponzorsky zastřešují hmotnou stránku budování nových prostor, což celou akci ještě radostně pozdvihlo.

Věříme, že se k nám do nového prostředí budou sjíždět děti z celého města i okolí jako doposud a že si program třídy zachová svou otevřenost k věřícím i hledajícím, ke všem křesťanským skupinám i ostatním v rámci společných duchovních hodnot.

S důvěrou a nadějí vstupujeme do nového dobrodružství, jež nám nabízí nové možnosti a které nám Bůh „přichystal.“

Děkujeme všem za podporu, víru v dobré dílo i modlitbu.

Close Menu