Zápis na nový školní rok 2018/19 do MŠkB Plzeň

Řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádostí dne 3. 5. na Košutce a 4. 5. 2018 na Borech. Celkem bylo přijato 55 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. K 1. 9. 2018 však máme jen 18 volných míst.

Do MŠkB Plzeň – Žlutická 2 - Košutka byly přijaté děti s registračním číslem:

1  2  3  4  5  6  7 8 18 29

Do MŠkB Plzeň – Baarova 36 – Bory byly přijaté děti s registračním číslem:

10 11 15 28 36 37 49 50

Nepřijaté byly děti s registračním číslem:

9 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 51 52 53 54 55

Ovečky

Ovečky jsou křesťanskou třídou na Košutce. Třída má kapacitu 24 dětí ve věku 2 – 6 let.

Motýlci

Motýlci jsou křesťanskou třídou na Borech. To nám umožňuje vést děti vhodným způsobem ke křesťanským hodnotám a tradicím. Klademe důraz na citovou a mravní výchovu, která prolíná všemi činnostmi.

Berušky

Berušky jsou univerzitní humanitní třídou v křesťanské MŠ na Borech. Děti jsou vychovávány a příkladem učeny základním hodnotám jako je láska, solidarita, svoboda, respekt k ostatním lidem, čestnost a zodpovědnost, a to ve vztahu k lidem i přírodě.

Aktuality