Mateřská škola

kardinála Berana Plzeň

“Zastav se. Dívej se. Naslouchej. Objevuj….V každém člověku je něco vzácného, co není v nikom jiném. Pojďme společně s dětmi objevovat a milovat život.”

Aktuality

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vážení rodiče našich báječných dětí,

vzhledem k náročné situaci zatím nevíme, kdy bude možné otevřít naši mateřinku. Pokud potřebujete, pozastavte prozatím na MĚSÍC DUBEN PLATBU ZÁLOHY NA STRAVNÉ, popř. Vám bude částka samozřejmě vrácena ve vyúčtování v červenci 2020. V případě dotazů nebo potřeby vystavení OČR kontaktujte ředitelku na čísle 773 225 611.
Za celý kolektiv MŠkB Vám přeji pokojné dny a brzké vyřešení situace
Ředitelka MŠkB

 

Informace Biskupství plzeňského k uzavření jím zřizovaných škol na této adrese:

https://www.bip.cz/cs/novinky/2020-03-rozhodnuti-zrizovatele-o-uzavreni-skol-a-skolskeho-zarizeni

Nezařazené
Zuzana Nozarová

Informace k zápisu do MŠkB Plzeň

Vážení rodiče, pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Elektronický předzápis bude spuštěn od 15.4. do 3.5.2020.

číst více
školka
Zuzana Nozarová

MŠkB šije roušky!

Naši milí příznivci, Mateřská škola kardinála Berana šije. Pokud potřebujete roušku, zavolejte na číslo 773 225 611. Zároveň Vás prosíme o poskytnutí materiálu (jakoukoliv bavlněnou

číst více

Třídy

Berušky

Berušky jsou univerzitní humanitní třídou v křesťanské MŠ na Borech. Děti jsou vychovávány a příkladem učeny základním hodnotám jako je láska, solidarita, svoboda, respekt k ostatním lidem, čestnost a zodpovědnost, a to ve vztahu k lidem i přírodě. Třídu navštěvuje 20 dětí čtyř až šestiletých.

Profil třídy »

Motýlci

Motýlci jsou křesťanskou třídou na Borech. To nám umožňuje vést děti vhodným způsobem ke křesťanským hodnotám a tradicím. Klademe důraz na citovou a mravní výchovu, která prolíná všemi činnostmi. Třída má kapacitu 18 dětí ve věku 2 – 6 let.

Profil třídy »

Ovečky

Ovečky jsou křesťanskou třídou na Košutce. Dětem pomáháme objevovat svět, posilovat jejich důvěru, pocit jistoty, bezpečí, lásky, učit zamilovat si dobro, radovat se i žasnout. Cílem výchovy v této třídě je vypěstovat v dětech dobrý vztah k tradicím, k rodině, k přírodě a položit tak základy křesťanské morálky. Třída má kapacitu 24 dětí ve věku  3 – 6 let.

Profil třídy »

Zaměstnanci

Ředitelka
Třídní učitelka
Třídní učitelka
Třídní učitelka
Třídní učitelka
Asistent pedagoga
Provozní - Bory
Třídní učitelka
Třídní učitelka
Asistent pedagoga
Školní asistent
Provozní Košutka