Naše třídy

Motýlci

Motýlci jsou křesťanskou třídou na
Borech. To nám umožňuje vést děti vhodným způsobem ke křesťanským
hodnotám a tradicím. Klademe důraz na citovou a mravní výchovu, která
prolíná všemi činnostmi.

Ovečky

Ovečky jsou křesťanskou třídou na Košutce. Třída má kapacitu 24 dětí ve věku 2 – 6 let.

 

Berušky

Berušky jsou univerzitní humanitní třídou
v křesťanské MŠ na Borech. Děti jsou vychovávány a příkladem učeny
základním hodnotám jako je láska, solidarita, svoboda, respekt k
ostatním lidem, čestnost a zodpovědnost, a to ve vztahu
k lidem i přírodě.

Aktuality

Třídní učitelky

Rafaela Veronika Slavíková

Ivana Urbanová

Školní asistent

 

Provozní

Bohumila Kupková

 

Třídní učitelky

Eva Trombiková

Petra Mayerová

Tereza Jančíková

Asistent pedagoga

Markéta Šmídová

 

Třídní učitelky

Zuzana Nozarová

Kateřina Vacková

Provozní

Jana Peroutková

 

Close Menu