o nás

Nová církevní mateřská škola v Plzni

navazuje na 19letou tradici křesťanské třídy při 90. MŠ v Plzni

kapacita školky: 24 dětí, 1 třída - OVEČKY (smíšená skupina od 3 do 6 let)
provozní doba: 6:30 – 16:00
ředitelka: Petra Topolčany
učitelky: Ilona Tomanová
Kristina Lišková
Sestra Rafaela Veronika Slavíková
provozní pracovnice: Jana Peroutková


…řekl: 
  „Kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne; a kdo přijme mne, přijme toho, který mě poslal. Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, ten je veliký.“ 
Lukáš  9:48  

 „Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda.“
Efezským  5:9