Naše třídy

Berušky

Berušky jsou univerzitní humanitní třídou v křesťanské MŠ na Borech. Děti jsou vychovávány a příkladem učeny základním hodnotám jako je láska, solidarita, svoboda, respekt k ostatním lidem, čestnost a zodpovědnost, a to ve vztahu k lidem i přírodě. Třídu navštěvuje 20 dětí čtyř až šestiletých.

Motýlci

Motýlci jsou křesťanskou třídou na Borech. To nám umožňuje vést děti vhodným způsobem ke křesťanským hodnotám a tradicím. Klademe důraz na citovou a mravní výchovu, která prolíná všemi činnostmi. Třída má kapacitu 18 dětí ve věku 2 – 6 let.

Ovečky

Ovečky jsou křesťanskou třídou na Košutce. Dětem pomáháme objevovat svět, posilovat jejich důvěru, pocit jistoty, bezpečí, lásky, učit zamilovat si dobro, radovat se i žasnout. Cílem výchovy v této třídě je vypěstovat v dětech dobrý vztah k tradicím, k rodině, k přírodě a položit tak základy křesťanské morálky. Třída má kapacitu 24 dětí ve věku  3 – 6 let.

Školné a stravné

Školné dlouhodobě zachováváme na stejné částce, tedy 1100,-/měsíc, záloha na stravné bude zvýšena na 800,-/měsíc z důvodu zvýšení ze strany dodavatele (36,-/den).

Účet: 107-470200277/0100 (VS je evidenční číslo dítěte)

Prosíme, dodržujte splatnost do 15. dne v měsíci, doporučujeme zřídit trvalý příkaz na období září – červen. Informace o vyúčtování naleznete v záložce O nás – Základní informace.

Přejeme Vám pohodový školní rok s naší školkou 🙂

Aktuality

Veronika Rafaela Slavíková

ZÁŘÍ pro třídu OVEČKY-změna

středa 4.9.2019  v 15,30 – INFO schůzka pro VŠECHNY rodiče úterý 24.9. 2019 ranní křesťanská výchova s Věrkou Kleilovou další hodiny křesťanské výchovy budou pravidelně

číst více

Naši zaměstnanci

Petra Mayerová
Ředitelka
Eva Trombiková
Třídní učitelka
Tereza Jančíková
Třídní učitelka
Kateřina Vacková
Třídní učitelka
Zuzana Nozarová
Třídní učitelka
Jana Peroutková
Provozní - Bory
Ivana Urbanová
Třídní učitelka
Rafaela Veronika Slavíková
Třídní učitelka
Miroslava Siváková
Asistent pedagoga
Marie Fenclová
Školní asistent
Gabriela Mentlíková
Provozní Košutka