Šárka Filipová

Provozní - Bory

Jsem maminkou tří synů, vnímám, že děti jsou naší budoucností, a tak pokud i já mohu přispět trochou péče a lásky o ty nejmenší, je to pro mě radost a zároveň zodpovědnost být jako věřící příkladem těm nejmenším v každodenním dění v naší krásné MŠ 🙂

Pracuje ve třídě

Berušky

Berušky jsou univerzitní humanitní třídou v křesťanské MŠ na Borech. Děti jsou vychovávány a příkladem učeny základním hodnotám jako je láska, solidarita, svoboda, respekt k ostatním lidem, čestnost a zodpovědnost, a to ve vztahu k lidem i přírodě. Třídu navštěvuje 20 dětí čtyř až šestiletých.

Motýlci

Motýlci jsou křesťanskou třídou na Borech. To nám umožňuje vést děti vhodným způsobem ke křesťanským hodnotám a tradicím. Klademe důraz na citovou a mravní výchovu, která prolíná všemi činnostmi.

Třída má kapacitu 18 dětí ve věku 2 – 6 let.