Miroslava Siváková

Asistent pedagoga

“Moje cesta srdce je pomáhat sobě i druhým žít spokojeným a naplněným životem. Objevuji pravdu prostřednictvím dětského úžasu a radosti. Děti jsou naši největší učitelé a bytí s nimi mě moc baví.”

Pracuje ve třídě

Ovečky

Ovečky jsou křesťanskou třídou na Košutce. Dětem pomáháme objevovat svět, posilovat jejich důvěru, pocit jistoty, bezpečí, lásky, učit zamilovat si dobro, radovat se i žasnout. Cílem výchovy v této třídě je vypěstovat v dětech dobrý vztah k tradicím, k rodině, k přírodě a položit tak základy křesťanské morálky.

Třída má kapacitu 24 dětí ve věku  3 – 6 let.