Marie Fenclová

Školní asistent

Jsem babička. Můj vnuk začal chodit do školy a tak chci babičkovské zkušenosti uplatnit při péči o děti a podporovat je při jejich růstu. Práce s dětmi mě těší a uspokojuje.

Pracuje ve třídě

Ovečky

Ovečky jsou křesťanskou třídou na Košutce. Dětem pomáháme objevovat svět, posilovat jejich důvěru, pocit jistoty, bezpečí, lásky, učit zamilovat si dobro, radovat se i žasnout. Cílem výchovy v této třídě je vypěstovat v dětech dobrý vztah k tradicím, k rodině, k přírodě a položit tak základy křesťanské morálky.

Třída má kapacitu 24 dětí ve věku  3 – 6 let.