Magdaléna Anna Hofmanová

Třídní učitelka

Vždy jsem měla ráda dětský svět a jsem ještě raději, když mi děti dají možnost do něj nahlédnout nebo dokonce vstoupit. Snažím se dětem předávat svoji lásku ke knihám a objevování okolního světa. Je pro mě důležité, aby děti chodily do školky rády a aby jejich den byl plný radosti a smíchu. Práce v mateřské školce pro mě není pouze zaměstnání, ale poslání a věřím, že i díky tomu budu jednou skvělou maminkou.

Pracuje ve třídě

Motýlci

Motýlci

Motýlci jsou křesťanskou třídou na Borech. To nám umožňuje vést děti vhodným způsobem ke křesťanským hodnotám a tradicím. Klademe důraz na citovou a mravní výchovu, která prolíná všemi činnostmi.

Třída má kapacitu 24 dětí ve věku 2 – 6 let.

Otevírací doba

Třída je otevřena od 7:00 – 16:30

Ráno od 7:00 do 7:30 a odpoledne od 15:30 do 16:30 je provoz sloučen do jedné třídy, a to do Berušek.

Kontakt

Aktuality

O děti se starají

Fotogalerie