Jana Peroutková

Provozní - Bory

Jako matka pěti dětí, jejichž péčí jsem strávila spoustu let v domácnosti, se nevěnuji svému vystudovanému oboru. Domnívám se, že mám dětem co nabídnout, a proto pracuji v MŠkB jako provozní pracovnice. Myslím si, že jsme dobrá parta, a doufám, že se u nás děti cítí dobře.

Pracuje ve třídě

Berušky

Berušky jsou univerzitní humanitní třídou v křesťanské MŠ na Borech. Děti jsou vychovávány a příkladem učeny základním hodnotám jako je láska, solidarita, svoboda, respekt k ostatním lidem, čestnost a zodpovědnost, a to ve vztahu k lidem i přírodě. Třídu navštěvuje 20 dětí čtyř až šestiletých.

Motýlci

Motýlci jsou křesťanskou třídou na Borech. To nám umožňuje vést děti vhodným způsobem ke křesťanským hodnotám a tradicím. Klademe důraz na citovou a mravní výchovu, která prolíná všemi činnostmi.

Třída má kapacitu 18 dětí ve věku 2 – 6 let.