Jana Kočková

Asistent pedagoga

Jsem matka dvou dětí, díky nim jsem začala před deseti lety pracovat jako asistentka pedagoga. Od mala jsem svými rodiči byla vedena k víře v Boha. Životní a pracovní zkušenosti mě zavedly do církevní MŠ, kde toužím předávat lásku a víru.

Pracuje ve třídě

Ovečky

Ovečky

Ovečky jsou křesťanskou třídou na Košutce. Dětem pomáháme objevovat svět, posilovat jejich důvěru, pocit jistoty, bezpečí, lásky, učit zamilovat si dobro, radovat se i žasnout. Cílem výchovy v této třídě je vypěstovat v dětech dobrý vztah k tradicím, k rodině, k přírodě a položit tak základy křesťanské morálky.

Třída má kapacitu 24 dětí ve věku  3 – 6 let.

Otevírací doba

Třída je otevřena od 7:00 – 16:30

Ráno od 7:00 do 7:30 a odpoledne od 15:30 do 16:30 je provoz sloučen do jedné třídy, a to do Berušek.

Kontakt

Aktuality

O děti se starají

Fotogalerie