Ovečky jsou křesťanskou třídou na Košutce. Dětem pomáháme objevovat svět, posilovat jejich důvěru, pocit jistoty, bezpečí, lásky, učit zamilovat si dobro, radovat se i žasnout. Cílem výchovy v této třídě je vypěstovat v dětech dobrý vztah k tradicím, k rodině, k přírodě a položit tak základy křesťanské morálky.
Třída má kapacitu 24 dětí ve věku  3 – 6 let.

Odkaz na fotky:  https://mskb.rajce.idnes.cz/

Otevírací doba

Třída je otevřena od 6:30 – 16:00

Kontakt

Tel. do třídy: 773 225 779
Adresa: Žlutická 2, Plzeň 323 00

Třídní učitelky

Ilona Tomanová

V roce 1992 jsem založila 90. MŠ 1. křesťanskou třídu v Plzni, která fungovala 19 let. Po zrušení této třídy jsem otevřela 1. církevní školku v Plzni - Mateřskou školu kardinála Berana Plzeň, kde jsem pracovala 4 roky jako ředitelka, poté na poloviční úvazek jako učitelka, nyní opět jako ředitelka. Do pedagogické práce se snažím vkládat prvky Franze Ketta.

Veronika Rafaela Slavíková

Vystudovala jsem pozemní stavitelství a tomu pedagogiku pro tento obor. Rozhodla jsem se zasvětit život právě výchově a vzdělávání dětí. Aktivně jsem se podílela na vedení skautských oddílů, pak i vlastnímu vzdělávání vedoucích a instruktorů. Při vychovatelské a vedoucí práci na dívčím domově mláděže jsem ještě absolvovala vzdělání pro pedagogy mimoškolní činnosti /UK FF/, učitelství náboženských nauk /UK KTF/, management a řízení škol a školských zařízení /NIVD Praha/. Pak jsem několik let byla na odborné praxi v dětské vesničce v Německu. Po návratu zpět jsem začala studium předškolní pedagogiky na Svatojánské koleji. Současně se vzdělávám v pedagogice Franze Ketta zaměřené na MŠ.

Jitka Kallistová

Vystudovala jsem Církevní SŠ se zaměřením na ekologii a ochranu životního prostředí a FF ZČU obor humanitní studia. Absolvovala jsem řadu pedagogických školení pro práci s dětmi. V práci s předškolními dětmi, které se věnuji více než 10 let, se zaměřuji především na individuální přístup ke každému dítěti, tak, aby byly komplexně naplněny jeho potřeby a došlo k vhodnému rozvoji jeho osobnosti a kompetencí.

Martina Ebelenderová

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu ve Svatém Jánu pod Skalou, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. V současné době studuji na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, obor Pedagogika volného času. Snažím se dětem vštípit základní povědomí o ekologii a k šetrnosti naší planetě. Do své práce zahrnuji prvky Waldorfské pedagogiky.

Nejnovější příspěvky

Fotogalerie

Close Menu