Ovečky jsou křesťanskou třídou na Košutce. Dětem pomáháme objevovat svět, posilovat jejich důvěru, pocit jistoty, bezpečí, lásky, učit zamilovat si dobro, radovat se i žasnout. Cílem výchovy v této třídě je vypěstovat v dětech dobrý vztah k tradicím, k rodině, k přírodě a položit tak základy křesťanské morálky.
Třída má kapacitu 24 dětí ve věku  3 – 6 let.

Odkaz na fotky:  https://mskb.rajce.idnes.cz/

Provoz

Třída je otevřena od 6.30 – 16.00

Kontakt

Kontakt do třídy: 773 225 779
Adresa: Žlutická 2, Plzeň 323 00

Třídní učitelky

Ilona Tomanová

V roce 1992 jsem založila 90. MŠ 1. křesťanskou třídu v Plzni, která fungovala 19 let. Po zrušení této třídy jsem otevřela 1. církevní školku v Plzni - Mateřskou školu kardinála Berana Plzeň, kde jsem pracovala 4 roky jako ředitelka, poté na poloviční úvazek jako učitelka, nyní opět jako ředitelka. Do pedagogické práce se snažím vkládat prvky Franze Ketta.

Jitka Kallistová

Vystudovala jsem Církevní SŠ se zaměřením na ekologii a ochranu životního prostředí a FF ZČU obor humanitní studia. Absolvovala jsem řadu pedagogických školení pro práci s dětmi. V práci s předškolními dětmi, které se věnuji více než 10 let, se zaměřuji především na individuální přístup ke každému dítěti, tak, aby byly komplexně naplněny jeho potřeby a došlo k vhodnému rozvoji jeho osobnosti a kompetencí.

Martina Ebelenderová

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu ve Svatém Jánu pod Skalou, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. V současné době studuji na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, obor Pedagogika volného času. Snažím se dětem vštípit základní povědomí o ekologii a k šetrnosti naší planetě. Do své práce zahrnuji prvky Waldorfské pedagogiky.

Veronika Rafaela Slavíková

Vystudovala jsem pozemní stavitelství a tomu pedagogiku pro tento obor. Rozhodla jsem se zasvětit život právě výchově a vzdělávání dětí. Aktivně jsem se podílela na vedení skautských oddílů, pak i vlastnímu vzdělávání vedoucích a instruktorů. Při vychovatelské a vedoucí práci na dívčím domově mláděže jsem ještě absolvovala vzdělání pro pedagogy mimoškolní činnosti /UK FF/, učitelství náboženských nauk /UK KTF/, management a řízení škol a školských zařízení /NIVD Praha/. Pak jsem několik let byla na odborné praxi v dětské vesničce v Německu. Po návratu zpět jsem začala studium předškolní pedagogiky na Svatojánské koleji. Současně se vzdělávám v pedagogice Franze Ketta zaměřené na MŠ.

Nejnovější příspěvky