Historie a vznik školky

V roce 1992 vznikla na 90. MŠ v Plzni z iniciativy paní učitelky Tomanové první křesťanská třída, která fungovala s alternativním programem téměř 20 let. Z důvodu nepodpory nového vedení 90. MŠ v roce 2011 se z křesťanské třídy rodí pod vedením Ilony Tomanové historicky první církevní mateřská škola v Plzeňském kraji, a to Mateřská škola  kardinála Berana Plzeň, zřízená biskupstvím plzeňským. Vznik církevní školky slavnostně zahájil v září 2011 biskup Mons. František Radkovský.
Při zrodu školky se našli štědří lidé se srdcem na dlani, kteří sponzorsky i prakticky zastřešili hmotnou stránku budování nových prostor, což celou akci ještě radostně pozdvihlo. Do nového prostředí se tak začaly sjíždět děti z celého města i okolí. Důležitým a respektovaným aspektem ve fungování mateřinky byla myšlenka ekumeny, která se dařila již od vzniku MŠ přirozeně relizovat.

V září 2017 pak došlo k rozšíření o elokované pracoviště na Borech ve spolupráci se Západočeskou univerzitou, kdy mohly vzniknout další dvě třídy, z nichž jedna je také s křesťanským zaměřením a druhá tzv. humanitní pro děti zaměstnanců ZČU.

Věříme, že i nadále si program křesťanských tříd zachová svou otevřenost k věřícím i hledajícím, ke všem křesťanským skupinám i ostatním v rámci společných duchovních hodnot. Třída humanitní v hodnotách a především přístupu k dětem, založeném na lásce, nikterak nezůstane pozadu.

S důvěrou a nadějí vstupujeme do nového dobrodružství, jež nám nabízí nové možnosti a které nám Bůh „přichystal.“

Děkujeme všem za podporu, víru v dobré dílo i modlitbu, a paní Tomanové za odvahu a dobře odvedenou práci.

Close Menu