spolupráce s MYŠ

Spolupráce se spolkem MYŠ

Nejdůležitější podmínkou pro naši MŠ je úzká spolupráce s rodinou, která nám pomůže vytvářet tak důležitou atmosféru radosti důvěry, navozující pocit jistoty a bezpečí.

Již několik let funguje ve spolupráci s naší třídou spolek MYŠ (my a školka) vytvořené z řad rodičů. Sdružení je pro školku velmi přínosné zejména v oblasti žádostí o různé projekty a dotace, ale ve společném organizování nejrůznějších akcí pro děti.

Jsme rády, že můžeme nadále tuhle milou spolupráci využívat i v nové školce.

Rodiče se dohodli, že všichni, kteří mají děti v MŠkB, budou členy spolku MYŠ.
Členský příspěvek je 300 Kč na rok.

Děkujeme.