Motýlci jsou křesťanskou třídou na Borech. To nám umožňuje vést děti vhodným způsobem ke křesťanským hodnotám a tradicím. Klademe důraz na citovou a mravní výchovu, která prolíná všemi činnostmi. Naše činnosti jsou zaměřeny na smyslově symbolickou Franze Ketta.

Třída má kapacitu 17 dětí ve věku 2 – 6 let.

Třídu Motýlků pravidelně navštěvuje Pavla Kemrová, která vede logohrátky, a Petra Topolčany, která vede němčinu.

Provoz

Ráno od 7.00 do 8.00 a odpoledne od 14.00 do 17.00 je provoz sloučen do jedné třídy, a to do Berušek. V pátek odpoledne po 14.00 jsou naopak všechny děti ve třídě Motýlků.

Učitelky: Kristina Lišková, Marcela Cvachová

Kontakt do třídy: 703 342 722

Adresa: Baarova 36, Plzeň 301 00

Aktuality