Motýlci jsou křesťanskou třídou na Borech. To nám umožňuje vést děti vhodným způsobem ke křesťanským hodnotám a tradicím. Klademe důraz na citovou a mravní výchovu, která prolíná všemi činnostmi. 

Třída má kapacitu 17 dětí ve věku 2 – 6 let.

Otevírací doba

Třída je otevřena od 7:00 – 17:00
Odpoledne od 15.00 do 17.00 je provoz sloučen do jedné třídy, a to do Berušek.

Kontakt

Tel. do třídy: 703 342 722
Adresa: Baarova 36, Plzeň 301 00

Třídní učitelky

Bc. Eva Trombiková

„Jsem matka čtyř dětí, absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Učitelství pro MŠ. Hraji na piano, house, flétnu a brač. Do činností v MŠ zapojuji hudebně dramatickou výchovu, instrumentální hru, zpěv, hudebně pohybové aktivity a muzikoterapii. Za základ pro utváření osobnosti dítěte považuje osvojování křesťanských hodnot – láska k bližnímu, úcta, ohleduplnost, tolerance, odpuštění, sebepoznání.“

Johanka Černá

Nejnovější příspěvky

Fotogalerie

Close Menu