Informace k zápisu

Zápisy pro školní rok 2018-2019

Více informací – ředitelna: 773 225 611

Dne 3.5. 2018 od 8-14 hod

Plzeň – Košutka (ulice Žlutická 2)

Třída OVEČKY (Košutka): 773 225 779

Dne 4.5. 2018 od 8-14 hod

Plzeň – Bory (ulice Baarova 36)

Třída MOTÝLCI  (křesťanská třída): 703 342 722
Třída BERUŠKY  (univerzitní třída): 703 342 710

Jak bude zápis a přijímací řízení u nás probíhat?

Vydávání žádosti

od 16.4. – 30.4. 218 ve třídách MŠkB (Košutka i Bory)

nebo elektronicky (stáhnout žádost níže)

Zápisy

Košutka 3.5. 2018 od 8-14 hod
Bory 4.5. od 8-14 hod

s sebou: milovanou ratolest, vyplněnou žádost, očkovací průkaz dítěte, doklad totožnosti zákonného zástupce

Možnost nahlédnutí do spisu dítěte

dne 9.5. 2018 od 10-12 hod
pouze v ředitelně MŠkB na Košutce – Žlutická 2, Plzeň

Přijímací řízení

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Bude oznámeno od dne 16.5. 2018 seznamem přijatých a nepřijatých dětí pod přidělenými registračními čísly u vstupu do budovy MŠkB (Košutka i Bory) a elektronicky – ZDE níže.

Vyzvednutí rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte

Bory: 28.5. od 10-12 hod
Košutka: 29.5. 2018 od 10-12 hod
Vyzvednutí rozhodnutí přijetí-nepřijetí vždy v ředitelně MŠkB a POUZE OSOBNĚ.

Těšíme se na nové děti od 3. září 2018.