Historie a vznik školky

Na první pohled by se mohlo zdát, že zde vzniká něco nového, skutečnost je však poněkud jiná. V současné době se rodí historicky 1. církevní mateřská škola zřízená Biskupstvím plzeňským a zároveň pokračuje vzdělávací program, který zde existuje již 19 let.

Ano, tak dlouho úspěšně fungovala jediná třída s alternativním programem křesťanské výchovy, která vznikla v r.1992 za podpory tehdejšího vedení v 90. MŠ. Po téměř 20 letech na stejné školce, za současného vedení, měla i skončit.

Jen díky rodičům a přátelům této třídy s jedinečným programem v Plzni, jejich iniciativě a odhodlání zachovat křesťanskou výchovu nejmenších dětí dostala třída místo zániku novou příležitost pokračovat.

Vlivem jejich silného přesvědčení se třídy ujalo Biskupství plzeňské a samotný biskup Mons. Fr. Radkovský svou podporou zahájil uskutečnění vzniku církevní školky.

Navíc se k tomu všemu našli štědří lidé se srdcem na dlani, kteří sponzorsky zastřešují hmotnou stránku budování nových prostor, což celou akci ještě radostně pozdvihlo.

Věříme, že se k nám do nového prostředí budou sjíždět děti z celého města i okolí jako doposud a že si program třídy zachová svou otevřenost k věřícím i hledajícím, ke všem křesťanským skupinám i ostatním v rámci společných duchovních hodnot.

„Vše se vyvíjí, chvěje, není pevné – ale o to hodnotnější kvality v sobě může rozvíjet.“

S důvěrou a nadějí vstupujeme do nového dobrodružství, jež nám nabízí nové možnosti a které nám Bůh „přichystal.“

Děkujeme všem za podporu, víru v dobré dílo i modlitbu.