články

Napsali o nás

Plzeň má první církevní školku, jedinou v Plzeňském kraji
V Plzni vznikla první církevní školka v kraji, má plno
Na Lochotíně byla otevřena církevní školka

Texty

Mateřská škola kardinála Berana Plzeň - výlet do Německa

Fotografie z německa

První říjnový týden se naše školka společně s rodiči vydala do německého Neumarktu, kde jsme měli možnost strávit týden v partnerské školce St. Johannes. Ubytovaní jsme byli v poutním domě na Habsbergu, odkud jsme vyjížděli nejen do školky, ale i na různé výlety do okolí.

Zatímco děti trávily čas společně se svými vrstevníky a mohly si tak procvičit, co všechno se naučily v rámci výuky Nj, pro rodiče byl připraven pestrý program s členy Ackermann-Gemeinde. Navštívili jsme také typický bavorský statek, kde si děti mj. vyzkoušely, jak se stlouká máslo; zúčastnili jsme se dožínkových slavností a na památku děti dostaly každý sadu vlastních ateliérových fotografií.

Týdenní pobyt stmelil rodiče, děti i učitelky a tak jsme se v pátek jen neradi vraceli domů. Naše poděkování patří nejen rodičům a dětem, kteří nám dali svou důvěru a zúčastnili se, ale i německým partnerům za organizaci a přípravu programu a v neposlední řadě Tandemu Plzeň + Regensburg a česko-německému Fondu budoucnosti, díky jejichž finanční podpoře mohl být pobyt realizován.

Těšíme se na další setkání!

kolektiv MŠkB

MŠ KARDINÁLA BERANA V NEUMARKTU

První říjnový týden strávilo 15 dětí z MŠ kardinála Berana Plzeň i se svými rodiči a učitelkami v německé Neumarktu.

Fotografie z německa

Křesťanská třída pod vedením I. Tomanové, D. Ettlerové a P. Topolčany již mnoho let udržuje přátelství s MŠ St. Johannes v Neumarktu.. Od této partnerské školky se Plzeňanům dostává vždy vřelého přijetí a také duchovní a materiální podpory.

Pro děti a rodiče zajistili program a ubytování na krásném poutním místě na Habsbergu členové spolku Ackermann – Gemeinde. Děti si projely okolí na koňském povozu, navštívily s rodiči tradiční bavorský statek, vyšly si spolu s dětmi s Kindergarten St. Johannes na procházku s myslivcem, nechyběla prohlídka města Neumarktu či zříceniny hradu Wolfsteinu a děti i rodiče byli pozváni na dožínkovou slavnost.

I přes naplněný program zbylo dětem spoustu času na společnou hru a zlobení a učitelům, rodičům a německým přátelům na diskuzi.

Za rodiče, kteří se zúčastnili výletu, a za všechny děti z MŠ kardinála Berana bych ráda všem učitelkám poděkovala za krásný výlet, ale hlavně za fantastickou každodenní práci s dětmi, za nadšení a lásku, kterou rozdávají. Díky nim je tato školka úžasným místem pro děti a celé rodiny. Děkujeme!

Eva K.

OHLÉDNUTÍ ZA NÁVŠTĚVOU V NĚMECKU

V týdnu od 1. – 5. 10. se uskutečnilo setkání Mateřské školy kardinála Berana z Plzně se svou partnerskou školkou St. Johannes v Německu. Rodiče dětí byli přizváni účastnit se této nevšední události. Pobyt nám byl zajištěn na nádherném poutním místě v Habsbergu nedaleko Neumarktu.

Němečtí přátelé se o nás celý týden dobře starali a dali si velkou práci s přípravou programu, který byl velmi pestrý a naplňoval potřeby dětí i nás rodičů. Děti byly nadšené, že mohly zblízka přistoupit k živým koním a ještě se jimi nechat svézt na povozu. Taktéž návštěva statku s kravínem a dalšími domácími zvířaty byla pro děti velmi přitažlivá. My dospělí jsme zase obdivovali chod statku s vypracovanou technologií dojení. Poučili jsme se také, jak si můžeme třesením mléka ve sklenici vyrobit k snídani máslo. Na statku nás upoutala i pěkná bylinková zahrádka a také fakt, že rodina na statku je si sama soběstačná, ze svých zdrojů si sama upeče chleba nebo vypěstuje krmivo pro krávy. Na vynikající chuť mléka i másla budeme dlouho vzpomínat.

Stěžejním bodem programu bylo setkání dětí se svými německými přáteli v mateřské škole. My rodiče jsme mezitím poznávali město Neumarkt. Další společné setkání obou stran se odehrávalo na Christopherově louce a bylo pro nás také velmi zajímavé. Slavnost zvaná dožínky, jak se slaví v katolickém Bavorsku, jsem v německém provedení viděla poprvé v životě. Po bohoslužbě čekaly na děti soutěže - lovení rybiček na udici, skákání s klokanem, hod míčkem do otevřených otvorů, cvrnkání kuliček do domečku. Ve znamení soutěží byl i poslední den setkání, tentokrát zavítaly české i německé děti společně s myslivcem do lesa. Pro rodiče byl připraven výlet na Wolfstein, odkud jsme se mohli pokochat krásným výhledem po okolí. Příjemné bylo i setkání se členy Ackermeingemeinde, taktéž přijetí sestřiček v klášteře pro společný oběd. Radost nám udělala i nabídka pana fotografa na bezplatné vyfotografování našich dětí. Vřelost, přátelskost, srdečnost a štědrost nás celou dobu provázely na každém kroku, ani počasí nás v tomto podzimním čase nezklamalo. Děkujeme za velmi vydařený týden všem, kteří se o to zasloužili. Děkujeme, že naše děti zas jeden kus hezkého světa poznaly a že se vrátili s větší motivací učit se německy, aby si příště se svými německými kamarády mohli při hraní více popovídat.

Markéta Ryšková