Konkurz na ředitele školské právnické osoby

Nástup do funkce:
1.7.2018

Požadavky:
* vzdělání a pedagogická praxe podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
* znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
* organizační a řídící schopnosti
* osobní zakotvenost v křesťanském prostředí

K přihlášce přiložte:
* ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
* podrobný životopis
* přehled dosavadní praxe s přesným časovým vymezením
* výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
* lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsíců)
* návrh koncepce dalšího rozvoje školy (max. rozsah 4 str. strojopisu formátu A4)
* písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Přihlášky zasílejte do 10. 05. 2018 na adresu:

Biskupství plzeňské
Sekretariát generálního vikáře
Náměstí Republiky 234/35, 301 00 Plzeň

Uchazeči, kteří vyhoví požadavkům, budou o datu a místě konání výběrového řízení informováni.

PDF formát inzerátu

Konkurz na ředitele školské právnické osoby

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *